Eco vriendelijk

Logistieke ketting .

We kopen onze goederen direct van de producenten , dus leveringen komen rechtstreeks tot bij ons , dit zonder omwegen door het werken met groothandels . Onze logistieke ketting is dus heel beperkt .


Producten .

Ook werken we enkel samen met gerenommeerde bedrijven die respect hebben voor ons milieu , en die de milieu vriendelijke productie processen hebben .
We proberen ook geen goederen aan te bieden die in China worden gemaakt zonder respect voor de natuur .


PEFC

Voor alle houtproducten ( of producten waar hout is in verwerkt ) , verkopen wij enkel producten die PEFC zijn .


Wat is PEFC :

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is een wereldwijd certificatiesysteem dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Het PEFC-label garandeert de consumenten dat het product dat zij kopen afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.