Retourneren

Retourneren en verzakingsrecht 

De bepalingen in dit artikel gelden enkel voor klanten die de goederen hebben aangekocht via de webshop laminaat-online.be.


De consument heeft het recht om af te zien van de verkoop binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op levering van het product , en dit zonder de betaling van een boete , en zonder opgave van reden .


Klanten die van het verzakingsrecht willen gebruik maken moeten dit binnen de 14 dagen communiceren aan onze klantendienst.


De goederen moeten dan op kosten van de koper terug bezorgd worden aan Laminaat online binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen .


Enkel goederen in de originele verpakking en onbeschadigd kunnen worden teruggenomen , dit samen met originele factuur en aankoopbewijs


Zullen in geen geval teruggenomen worden .

  • Gebruikte , bevuilde , beschadigde of onvolledige artikelen .
  • Artikelen waarvan de verpakkingen of deels ervan geopend werden.


Uit de aard van de verkochte modelcontracten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn